Rybáři Lubenec - ČRS - Český rybářský svaz
Kategorie
Hostovací povolenky Rybářský kroužek Rybářské závody Rybářský řád Rybářské revíry Rybářská kuchařka Atlas ryb Test rybářských znalostí

Test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace
pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

 

SPUSTIT TEST

 

Přezkoušení je řešeno formou testu. Jeden test obsahuje 25 otázek, které jsou programem náhodně vybírány ze souborů otázek tak, aby byla zajištěna co možná největší variabilita. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná.

Po zodpovězení všech otázek testu zobrazí program vyhodnocení, ve kterém je uveden výsledek – prospěl x neprospěl a počet správných a špatných odpovědí.Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25. Uchazeč má zároveň možnost zpětné kontroly správnosti svých odpovědí. Ve znovu zobrazeném testu jsou vyznačeny správné odpovědi podtržením a chybné červeně přeškrtnuty.

 

V rámci vyhodnocení je uchazeči nabídnuta možnost zopakování téhož testu nebo vyplnění nového. Zopakování testu je však pouze pro vlastní kontrolu, tento test se již nepovažuje za úspěšně absolvovanou zkoušku. Uchazeč, který neprospěl má možnost absolvovat nový test.

 

Své znalosti si můžete ověřit zde


SPUSTIT TEST