Rybáři Lubenec - ČRS - Český rybářský svaz
Kategorie
Hostovací povolenky Rybářský kroužek Rybářské závody Rybářský řád Rybářské revíry Rybářská kuchařka Atlas ryb Test rybářských znalostí

O nás

Naší brigádnickou činností pečujeme o okolí rybníků, pravidelně vždy na podzim některé rybníky slovujeme. Naše skupina je součástí místní organizace Podbořany.

Předseda místní skupiny

Jiří Korf

Členové výboru místní skupiny : 

Vladimír Kroupa
Aleš Michalec
Josef Tučím
Jan Korf
Jiří Chaloupecký
Josef Janouškovec
Petr Šimáček

Při základní škole v Lubenci je zřízen Rybářský kroužek, který je pod vedením p. Jiřího Korfa. Mladí rybáři se učí poznávat ryby, vodní živočichy, v případě příznivého počasí si také v rámci kroužku zachytají u místního rybníka. Chodí také na vycházky do přírody, čímž se nenásilnou formou vytváří jejich kladný postoj k přírodě, což je v dnešním přetechnizovaném světě pro mladou generaci velmi žádoucí, ale musíme přiznat, že i vzácnější. O to víc si ceníme času a práce, který našim mladým rybářům p. Hrachovec a p. Korf  věnují, za což jim patří poděkování nás všech.